Reformationens 500-årsminne uppmärksammas i Domkyrkan

Den 31 oktober kommer påve Franciskus till Sverige när Vatikanen och Lutherska världsförbundet tillsammans uppmärksammar reformationens 500-årsminne i Lunds domkyrka. Dagen fortsätter med ett stort event på Malmö arena som särskilt riktar sig till unga (mer information om biljetter här nedanför). Gudstjänsten i Lunds domkyrka kommer att sändas i Sveriges television och visas på storbildsskärmar på stan i Lund och i Malmö arena.

Information i English? Learn more about the Pope’s visit here!

Här samlar vi den senaste informationen om påvens besök i Lund 2016.

Varför kommer påven till Sverige?

 • Påven kommer till Sverige för att företräda den katolska kyrkan i ett gemensamt uppmärksammande av reformationens femhundraårsjubileum tillsammans med Lutherska världsförbundet

Varför sker detta 2016 och inte 2017?

 • Reformationsåret inleds den 31 oktober 2016.

Varför väljer han att komma just till Lund?

 • Lutherska världsförbundet och Vatikanen har gemensamt velat att högtidlighållandet skall hållas i Lund – dels därför att Lund representerar en tusenårig kristen närvaro före och efter reformationen, dels därför att Lutherska världsförbundet bildades i Lund för snart 70 år sedan.

Vad ska han göra när han är här – hur ser programmet ut?

 • Påven deltar i det gemensamma uppmärksammandet som pågår under dagen den 31 oktober. Den 31 oktober 1517 är enligt traditionen den dag då Luther spikade upp sina teser på porten till slottskyrkan i Wittenberg. Huvudpunkten i programmet är en gemensam gudstjänst i Lunds domkyrka för inbjudna gäster. Gudstjänsten kommer att sändas i Svt och visas på storbildsskärmar på stan.
 • Senare under dagen kommer påven att delta i ett event på Malmö arena. Medverkar gör bland andra Malena Ernman, Cirkus Cirkör, Samuel Ljungblahd och Avicii-sångaren Sandro Cavazza, tillsammans med ett femtontal körer, husband och fler soloartister. Programmet leds av Kattis Ahlström. Eventet pågår i fyra timmar och kulminerar då påve Franciskus framträder tillsammans med ordföranden för Lutherska världsförbundet, biskop Munib Younan och generalsekreteraren Martin Junge. Även ärkebiskop Antje Jackelén och Sveriges katolske biskop Anders Arborelius medverkar. Eftersom platserna i Domkyrkan är reserverade för inbjudna gäster blir eventet i Malmö den stora möjligheten för allmänheten att delta i händelserna under den historiska dagen.
 • I Malmö Arena kommer också en överenskommelse om samarbete att undertecknas av Lutherska världsförbundets biståndsarbete World Service  och den katolska hjälporganisationen Caritas Internationalis. Framträder gör också bland andra den kaldeiske biskopen av Aleppo, Antoine Audo och  löparen Rose Nathike Lokonyen från Sydsudan, som tävlade i OS i Rio de Janeiro för det särskilda flyktinglaget.
 • Eventet på Malmö arena startar klockan 13.30. Deltagarna kommer att kunna följa den historiska ekumeniska gudstjänsten i Lunds domkyrka via storbildsskärmar. Dagen fortsätter med artister, filmer och berättelser med budskapet om hopp och gemensamt ansvar för världen. Sammanlagt släpps 10 000 biljetter. För att fördelningen ska bli så rättvis som möjligt distribueras ett antal av dem via katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet. Biljetterna säljs via Ticketmaster. Priset är 100 kronor och pengarna går oavkortat till flyktingar från krigets Syrien.
 • Påve Franciskus har också beslutat att förlänga sitt besök i Sverige med en dag och kommer att fira en katolsk mässa på tisdag morgon den 1 november på Swedbank Stadion i Malmö.

Måndag 31 oktober 2016

 • Ankomst till Malmö Airport kl. 11.00 och officiellt mottagande med statsminister Stefan Löfven och kulturminister Alice Bah Kunke.
 • 13.50 Påven träffar kungaparet i Lund.
 • 14.30 Ekumenisk gudstjänst i Lunds domkyrka. Gudstjänsten sänds i Sveriges Television och Sveriges Radio.
 • 13.30 Ekumeniskt event för allmänheten på Malmö arena i Malmö. Påve Franciskus, biskop Munib Younan och generalsekreterare Martin Junge anländer till arenan kl. 16.40.

Tisdag 1 november 2016

 • Katolsk mässa på Swedbank Stadion i Malmö med start kl 09:30.
 • Officiellt avsked på Malmö airport.
 • Avresa till Rom.

Kommer han att träffa några andra än kyrkliga företrädare?

 • Under högtidligheterna kommer företrädare för många kyrkor och samfund internationellt och i Sverige att delta. Påven och ledningen för Lutherska världsförbundet kommer att träffa dem då.

Väntas påven göra någon form av utspel eller uttalande?

 • Vi utgår från att han kommer att fylla i konturerna av budskapet i dokumentet ”Från konflikt till gemenskap”, som tagits fram gemensamt av Lutherska världsförbundet och romersk katolska kyrkan. För första gången på 500 år har vi här en gemensam historieskrivning, och gemensamma åtaganden, som uppdraget att vittna tillsammans om Guds barmhärtighet genom att förkunna och att tjäna världen.

Fördjupande långläsning:

Mötesplats: Tro
Lars Eric Axelsson, präst i Svenska kyrkan, möter Moder Christa, ledare för nunneklostret Mariavall, för ett samtal om den ekumeniska rörelsen.

När världen kom till Lund
Teologen och professorn Carl-Gustaf Andrén var med när Lutherska världsförbundet bildades i Lund 1947.

Mer information om trafik och avspärrningar:
Så reser du kollektivt i Skåne vid påvens besök

Information om trafik och tillgänglighet i Lund