En bön för veckan

Gud, tack för att
vägen till dig
alltid är öppen
genom Jesus Kristus
Amen