Tyst dag i Domkyrkan

Torsdag, 17 mars, är det en tyst dag i Domkyrkan. Mitt i vardagens brus vill vi erbjuda en oas av stillhet. Rösten används bara i gudstjänsterna. Välkommen!

08.00 Laudes, morgonbön
09.00 Pilgrimsbön
12.00 Middagsmässa
18.30 Mässa med sånger från Taizé