Dagens namn är Gertrud

På 1100-talet fanns det en drottning Gertrud i Danmark och hon var gift med Knut den VI, äldste son till Valdemar den Store. Gertrud var dotter till den tyske hertigen Henrik Lejonet.

Gertrud var troligen född under de första åren av 1150-talet och kom till Danmark 1182 i samband med sitt giftermål med kung Knut. Det sägs att hon var mycket religiös och ska ha levt i celibat med sin make. ”Han levde städse kysk, med sin kyska viv.”

Hur sanningshalten är härvidlag kan man inte veta, eftersom det är Saxo Grammaticus som skriver detta i sin Danska krönika Gesta Danorum. I vilket fall som helst blev äktenskapet barnlöst och Gertrud avled 1/6 1197. Enligt traditionen lär hon ha begravts i kyrkan i Vä, men mer troligt är att hon fått sitt sista vilorum i Roskilde. Kung Knut den VI efterträddes av sin bror Valdemar Sejr.

En annan drottning Gertrud av Danmark berättas det om i Shakespears Hamlet.