Gud 07.07: Kan man vara feminist och troende på samma gång?

De abrahamitiska religionernas heliga skrifter kan uppfattas som patriarkala. De heliga böckerna är motstridiga, fulla av berättelser om en gud som är ovillkorligt kärleksfull och inte gör skillnad på människor. Men samtidigt är skrifterna bärare av patriarkala strukturer och en ojämnställd maktordning. I dagens samhälle legitimeras sexism och förtryck på religiösa grunder på många håll i världen.

Vad är teologin bakom? Vad händer om man går tillbaka till källorna, med en feministisk tolkningsmodell? Det finns många exempel på hur kvinnor raderats, tystats, fått stå tillbaka för och förvandlas till män i historieskrivningen. En kan till exempel ställa sig frågan varför samlingsbegreppet för de monoteistiska religionerna inte har blivit ”de saraitiska” religionerna, när judendomen i grunden har matriarkal arvsföljd?

Studentprästerna i Lund har varit med och bildat Systerskap och Religionsmöte, en feministisk och interreligiös förening som vänder sig till den som identifierar sig som kvinna och som delar erfarenheten av att vara troende och feminist. Det är menat att vara en systerlig gemenskap och folkbildande plattform där kvinnors villkor, erfarenheter och rättigheter diskuteras utifrån en religiös livsåskådning. Forumet är en reaktion mot såväl den feminism som förbiser eller misstänkliggör den religiösa sfären, som mot den ensidiga patriarkala hållningen eller det ointresse för kvinnors villkor på individ- och strukturnivå som råder inom vissa religiösa kretsar.

På onsdag ska vi hålla ett seminarium på Malmö pastorats konferens Samhälle och Existens, seminariets namn är Women reclaiming the holy texts. För det är hög tid att samtalet förs utifrån de religiösa kvinnornas egen agenda, i dessa dagar av alternativ handskakning, slöjdebatter och nya handboksförslag.

Text: Lisa Vinsander, präst

Foto: Kristina Strand Larsson