Andens vind över världen!

På Annandag Pingst den 16 maj 18.30 firar vi mässa på Domkyrkoplatsen. Mitt i staden samlas vi för att dela bröd och vin och för att be för hela skapelsen.

Kontraktsprost Martin Cruce predikar och medarbetare från Torn kontrakt medverkar.
Domkyrkokaplan Lena Sjöstrand är celebrant. Kerstin Larsson, sång, och Jörgen Tånnander, flöjt.