Idag firar vi S:t Laurentius

Idag firar vi Lunds domkyrkas skyddshelgon S:t Laurentius. Enligt helgonlegenden var det just denna dag den 10 augusti år 258 som diakonen Laurentius i Rom brändes levande på bål fastspänd på ett halster. Hans brott var att han undanhöll de kristnas skatter för den romerske kejsaren Valerianus. Detta halster är i dag symbolen för Lunds domkyrka och också för Lunds stift. Utanför Domkyrkan vajar 4 flaggor varav den södra är gul med ett svart halster. Denna flagga är Lunds stifts flagga och också Domkyrkans. När man sedan träder in i kyrkan genom den stora portalen kan man se Laurentius strax ovanför huvudet. Han flankerar tillsammans med Knut den helige Jesus i mitten. På ytterligare flera platser kan man se S:t Laurentius med sitt martyrredskap.

Mitt framme i koret finns en fin bronsskulptur av S:t Laurentius. Vanligtvis står han med ansiktet vänt mot högaltaret, men i dag, dagen till ära, vändes han utåt för att beskåda sin församling. Han håller sitt martyrredskap halstret i ena handen och i den andra har han en grönskande palmkvist i den andra – en symbol för seger enligt Uppenbarelseboken. Denna bronsskulptur hör samman med de två änglastoderna till höger och till vänster nedanför den stora trappan. De är alla tillverkade i Hildesheim omkring 1240, och tillhör de allra äldsta inventarierna som finns kvar i Domkyrkan. Baspartiet på Laurentiusstoden är tillkommet något senare, cirka 1325.

Nedanför denna bronsstod ligger en blomsterkrans för att markera dagen.