Domkyrkans födelsedag

I dag den 1 september är det 871 år sedan högaltaret i Lunds domkyrka invigdes ”till lov och pris av Herrens namn, till pris för den heliga och obefläckade jungfru Maria och för den heliga martyren och diakonen Laurentius.”

Det var ärkebiskop Eskil som förrättade denna invigning den 1 september 1145, och närvarande vid den högtidliga invigningen var många biskopar, präster, danska prinsar och många andra. Många kom från Sverige och andra länder. Det lades ner 76 reliker i altaret, bland annat en bit av Jesu kors.  Även reliker från av jungfru Maria, av Petrus och Paulus, Johannes Döparen samt de kol på vilka S:t Laurentius brändes, fick sin plats i högaltaret.

Det var säkerligen en storslagen händelse och man kan tänka sig de hymner i gregoriansk tradition som sjöngs och hur rökelsen steg upp under valven.

Ärkebiskopen var klädd i full ornat och gjorde en rundvandring i Domkyrkan och strök olja på tolv olika ställen, där sedan konsekrationskors målades och ljus tändes. Efter detta lade han gåvor på altaret, bland annat en elfenbensrelief med en bild av den korsfäste Jesus, också prästskrudar och ljusstakar tillhörde gåvorna. Människorna som deltog var säkert festklädda i färgrika dräkter.

Samma dag invigdes altaret i det södra tvärskeppets kapell och detta invigdes till S:t Vincentius och S:t Albanus ära. Denna altarinvigning förrättades av den gästande biskop Gislo från Linköping.

Anita Larsson, domkyrkoguide