Jungfru Marias födelsedag

Den 8 september brukar man säga är jungfru Marias födelsedag. Dagens namn är Alma och detta namn betyder ung kvinna på hebreiska.

Naturligtvis kan man inte säga att Maria föddes just denna dag, men man får betrakta det som ett symboliskt datum. Under medeltiden, framförallt under senmedeltiden, kom jungfru Maria att bli central i tidens tankevärld. Överallt fanns hon, i kyrkans liturgi, i musiken och bönerna, i naturen.

I Lunds domkyrka fanns det under medeltiden som mest 33 altare till hennes ära.

I det vackra altarskåpet finns hon avbildad vid sin sons sida, där han kröner henne till Himladrottning, vilket skedde den 22 augusti.

I Bibeln finns några få ställen som refererar till Marias liv, t.ex. när hon får budskapet att hon ska bli Guds moder. En avbildning av denna berättelse kan man se på ett av gavelpartierna på korstolarna i Domkyrkan. Även den sörjande Maria vid Jesu kors omtalas. I en av glasmålningarna, i Dopkapellet, har Emanuel Vigeland avbildat den scen där Maria håller sin döde son i famnen.

Var vi än går i naturen finns Maria omkring oss, som blommor och andra växter. Vi bedåras av den lilla anspråkslösa blå förgätmigejblomman eller jungfruns ögon. Jungfru Marie sänghalm är gulmåran. Många fler exempel finns på blommor som knyts till Maria.

Enligt traditionen hette Marias föräldrar Joakim och Anna. Inom konsten kan man ibland se att arrangemang som kallas ”Anna själv tredje” – där man ser Anna som håller Maria i sitt knä, och Maria håller Jesusbarnet.

Text: Anita Larsson, domkyrkoguide