Påve Franciskus, ärkebiskop Antje Jackelén och biskop Johan Tyrberg i Lunds domkyrka 2016. Foto: Mikael Ringlander
Foto: Linda Mickelsson

Påvens besök – ekumenisk dialog

Det historiska mötet i Lund och Malmö är frukten av 50 års ekumenisk dialog mellan lutheraner och katoliker. Många undrar kanske över de fem punkter som lästes upp mot slutet av gudstjänsten i Domkyrkan den 31 oktober 2016.

En milstolpe i dialogen är dokumentet ”Från konflikt till gemenskap” från 2013. I dokumentet enas de båda kyrkorna för första gången om en gemensam historieskrivning kring reformationen. De uttrycker ånger över den smärta som man tillfogat varandra, men också tacksamhet över de teologiska insikter som båda parter bidragit med. Samtidigt betonas det gemensamma ansvaret att vittna om kristen tro och att arbeta mot fattigdom, för rättvisa, fred och miljö.

Dokumentet mynnar ut i fem gemensamma löften, fem ekumeniska imperativ, inför den fortsatta dialogen:

  • Katoliker och lutheraner bör alltid börja i enhetens perspektiv och inte i splittringens, för att stärka det gemensamma även om det är lättare att se och erfara skillnaderna.Lutheraner och katoliker ska vara öppna för att förändras i mötet med den andre.
  • Lutheraner och katoliker bör ständigt låta sig själva förändras genom mötet med den andre och genom det ömsesidiga trosvittnesbördet.Lutheraner och katoliker ska gemensamt återupptäcka kraften i evangeliet om Jesus Kristus för vår tid.
  • Katoliker och lutheraner bör på nytt förpliktiga sig till att söka synlig enhet, till att tillsammans utveckla närmare vad detta betyder i form av konkreta steg, och till att oupphörligt sträva mot detta mål.
  • Lutheraner och katoliker bör gemensamt återupptäcka kraften i evangeliet om Jesus Kristus för vår tid.
  • Katoliker och lutheraner bör vittna tillsammans om Guds barmhärtighet genom att förkunna och att tjäna världen.

Här finns mer att läsa samt en länk till att ladda ner hela dokumentet ”Från konflikt till gemenskap”.