Ekumenisk helkväll i Domkyrkoforum

HELIG AVUND – om styrka och svaghet i ett nytt ekumeniskt landskap. Så heter vår ekumeniska helkväll onsdag 23 november. Medverkande: Sara Gehlin teol dr i missionsvetenskap och Syster Celine, Rögle kloster.

Kvällens program

  • 18.00: Kvällsmat med bordssamtal om ekumenik (frivillig avgift).
  • 18.30: Möjlighet att fira mässa i Domkyrkan. Lena Sjöstrand, präst.
  • 19.15: Receptiv ekumenik – ett svårt namn på ett enkelt förhållningssätt?
    Sara Gehlin inleder vårt fortsatta samtal.
  • 21.00: Bön för enhet. Syster Céline op.

Samtala med Krister Hultberg, syster Céline, Torbjörn Ram, Dan Fredriksson, Sara Gehlin med flera.

Var: Domkyrkoforum
När: Kl 18-21.30
Läs mer om ekumenik inom Svenska kyrkan.

I samarbete med Lunds kristna råd