Magnus Malmgren predikar i söndagens högmässa

Magnus Malmgren är nytillträdd komminister med ansvar för pilgrimsarbetet i Lunds domkyrkoförsamling. På söndag 21 maj kl 11, 2017, välkomnas han i högmässan. Församlingen får alltså möjlighet att höra hans predikan i Domkyrkan och lära känna honom bättre. Läs mer om Magnus här.

Varmt välkomna!