Konferens om reformation och bildning 1-2 oktober 2017

Välkomna till två dagar om reformationens betydelse för folkbildning och bildning! Lunds universitet firar 350-årsjubileum och inom de lutherska kyrkorna uppmärksammas att det är 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina teser i Wittenberg. Reformationens betydelse för synen på bildning och folkbildning har därför blivit temat när dessa två jubiléer sammanstrålar i denna tvådagarskonferens som är öppen och gratis.

Program
den 1 oktober
11.00 Högmässa, Håkan Wilhelmsson predikar. Domkyrkan
13.00 ”Hur reformationen drabbade Lund”, Sten Skansjö. Domkyrkoforum
13.30 ”Skapelse, arbete och mening. Reformationstid och nutid ur ett Lundateologiskt perspektiv”, Johanna Gustafsson Lundberg. Domkyrkoforum
14.00 Eftermiddagsfika
14.30 ”Predikstol och predikan”, Anita Larsson och Veronica Helm Andréasson. Domkyrkan
19.00 ”350 år i Lundagård. Universitet och kyrka – klanger och samspel”, S:t Laurentii kammarkör, Robert Bennesh och Lena Sjöstrand. Domkyrkan
Aktiviteter för barn och familj arrangeras mellan 13.00 och 16.00 Läs mer här.

den 2 oktober
8.00 Laudes i Domkyrkan
9.00 ”Reformationen och psalmen” – Staffan Plantin. Domkyrkan
10 Förmiddagsfika
10.30 ”Reformation och bildning” – Carl-Gustaf Andrén. Domkyrkoforum
LUNCH på LUX kl. 12–13
13–17 Vetenskapliga samtal och science slam utifrån olika teman LUX Nedre Aulan.
13.15–13.30 Synd och nåd – Eva-Lotta Grantén
13.35–13.50 Den kristna människans frihet – Mats Aldén
13.55–14.10 Reformation och historiebruk – David Gudmundsson
14.15–14.30 Lag och evangelium – Johan Herbertsson
14.30–15.00 Reflektion och diskussion
15.00–15.30 Eftermiddagsfika
15.30–15.45 Bildtro och bildbruk: Aspekter på reformationens visuella kultur – Joacim Sprung
15.50–16.05 Luther, musik och mystik – Elisabet Gerle
16.10–16.25 Bot och kyrkorätt – Anders Jarlert
16.30–17.00 Avslutande samtal
19.00–21.00 Reformation och Bildning – för Livets skull? Ett samtal i LUX Aula mellan Eva Österberg, professor emerita i historia, Elisabeth Gerle professor i etik vid Centrum för teologi och religionsvetenskap och Per Svensson, journalist och författare.

Platser
Domkyrkan och Domkyrkoforum
Lunds universitets humanist- och teologcenter LUX (Helgonavägen 3)

Arrangörer
Lunds universitet
Lunds domkyrkoförsamling
Lunds stift

Konferensen är kostnadsfri. Även fika och lunch gratis om man anmäler sig i förväg.
Anmälan endast nödvändig om man önskar förtäring och sker via www.svenskakyrkan.se/lundsstift, välj Kurser och arrangemang eller denna direktlänk!