Seminarium: Martin Luther och judendomen

I anslutning till utställningen ”Luther och judarna – tillbakablick och uppbrott” på Väggen i Domkyrkoforum, kommer Karin Zetterholm, Anders Jarlert och Günther Liebisch att presentera tre olika perspektiv på utställningens tema.

  • ”Judendomen och sola Scriptura”
  • ”Jerusalems förstöring i svensk gudstjänst och dikt”
  • ”Luthersk identitet i Tyskland och Sverige”

Fri entré och öppet för alla.