Ny utställning på Väggen – Luther och judarna

Mellan 27 september och 5 oktober 2017 kan besökare i Domkyrkoforum se utställningen ”Luther och judarna – tillbakablick och uppbrott”. Med anledning av utställningen hålls ett seminarium i Domkyrkoforums hörsal den 27 september kl. 16-18. Seminariet är öppet för alla – läs mer här.

Martin Luther har lämnat ett tungt arv efter sig. Vid reformationens början argumenterade han för att judarna skulle behandlas mänskligt. Senare smädade han dem och krävde att våld skulle användas. Inte heller hans övriga författarskap lämnar utrymme för judiskt liv. Allt ljus faller på evangeliets sida, allt mörker på den judiska sidan, symboliserad av lag utan nåd. Lucas Cranach och hans skola omsatte denna uppfattning i bilder. Genom ord och bild fördes den negativa synen på judar vidare genom århundraden. Den judiska självbilden förblev betydelselös, fastän Jesus, som Luther inledningsvis betonade, var född som jude. Först efter Förintelsen har de evangeliska kyrkorna börjat ta itu med arvet från Luthers judefientlighet.

Utställningen har producerats av den evangeliska kyrkan Berlin-Brandenburg-Slesiska Oberlausitz och Touro College Berlin. Här får judiska och kristna perspektiv utrymme bredvid varandra.

Utställningen r ett samarbete mellan Domkyrkoförsamlingen och Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap