Domkyrkans nya dopfunt på plats

I samband med det ekumeniska mötet den 31 oktober 2016 öppnades möjligheten att få en ny dopfunt till Lunds domkyrka.

I utbytet och dialogen mellan katoliker och lutheraner är dopet centralt. Vi delar dopsyn och erkänner varandras dop. Att synliggöra detta var en önskan inför gudstjänsten i oktober 2016. Därför inbjöd Lunds domkyrka, Domkyrkorådet, fyra konstnärer att lämna förslag till en ny dopfunt för Domkyrkan.

Uppdraget att utföra dopfunten gick till Bianca Maria Barmen. Den är huggen av Roger Matsson på Lidköpings stenhuggeri av marmor från Carrara. Bronsdetaljerna på dopfunten, vågen och musslan, är gjutna hos gjutare Martin Hansson i Götene.
Till dopfunten har konstnären även tagit fram en kanna och en skål i ett nära samarbete med kopparslagarmästaren Michaela Ivarsdotter som har sin verkstad i Karlskrona.
Den nya dopfunten kommer att få sin normala placering längst västerut i kyrkan, en klassisk placering för att markera dopet som vägen in i kyrkan. Funten är flyttbar och kan, som den 31 oktober, placeras mitt i mittskeppet. Dopfunten kompletterar Domkyrkans paradisfunt i gotländsk kalksten från 1200-talet som är placerad i dopkapellet och gör dopet synligt i den stora kyrkan.
Den 31 oktober 2017 tas den i bruk. Läs mer här.

Lunds domkyrka erbjuder drop in-dop. 2017 är datumet för detta den 11 november. Läs mer här!