Gudstjänsten i Lunds domkyrka 31 oktober 2016. Foto: Mikael Ringlander/Ikon

Ekumenisk gudstjänst – reformationsdagen 31 okt 2017

Den 31 oktober är det 500 år sedan Martin Luther sägs ha spikat upp 95 teser på porten till Slottskyrkan i Wittenberg. I Lund inleddes högtidlighållandet av reformationsåret med påvens besök i domkyrkan den 31 oktober 2016 och den gemensamma gudstjänsten med Lutherska världsförbundet, Svenska kyrkan och Katolska kyrkan.

I Lunds domkyrka hålls en ekumenisk gudstjänst den 31 oktober klockan 18.30. Gudstjänsten leds av biskopen i Lunds stift, Johan Tyrberg, och biskopsvikarien i Katolska kyrkan i Sverige, Anders Piltz. Under kvällen invigs domkyrkans nya dopfunt som är tillverkad av konstnären Bianca Maria Barmen och utförd i vit Carraramarmor och brons – läs mer här.

– Dopet förenar lutheraner och katoliker så det känns extra fint att kunna inviga vår nya dopfunt denna dag, säger Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan.

– Våra samfund befinner sig i en försoningsprocess som utgår ifrån att vi är överens om att vi är kristna syskon genom dopet. Vi är alla lemmar i Kristi kropp och utgör på ett djupare plan en och samma kyrka, säger biskop Johan Tyrberg.

I Lunds domkyrkoförsamling har det ekumeniska arbetet gått som en röd tråd genom reformationsåret. Påvens besök och de fem ekumeniska imperativ som uttalades vid gudstjänsten för ett år sedan har inspirerat till konkreta samarbeten mellan S:t Thomas katolska kyrka och Lunds domkyrkoförsamling i form av gemensamma aftonböner som firats omväxlande i de båda kyrkorna. I Rögle kloster har Ekumeniska lördagar samlat representanter från olika kristna samfund och kyrkor till samtal för att vidga kunskapen om de olika traditionerna och vad de kan bidra med till helheten.

– Vi startar i det vi har gemensamt, bönen, lovsången och Guds ord, vi fördjupas och gläds över den enhet som redan finns, säger Anders Piltz, katolsk präst i Lund och biskopsvikarie i Stockholms katolska stift.

För mer information, kontakta Lena Sjöstrand, 076 71 88 81