Foto: Albin Hillert

Gudstjänster från hela världen live-streamas 31 oktober 2017

The Lutherska världsförbundet (LWF) live-streamar gudstjänster från sina sju regioner runt om i världen under Reformationsdagen 31 oktober 2017. Från 11.00 till 23.00 (CET) visas hur kyrkor från fem kontinenter högtidlighåller 500-årsjubileet av reformationen.

Resan börjar i Danmark och fortsätter vidare till Tanzania, Tyskland, Ungern, Hong Kong, USA och Argentina.tre ekumeniska gudstjänster, däribland The Joint Commemoration 31 oktober 2016 i Lunds domkyrka, visar också hur ekumenik genomsyrat reformations-jubileet och även bidragit till nya gemensamma möten mellan Lutheraner och katoliker.

Live-sändningen visar på både bredd och enighet mellan de 145 lutherska kyrkor som deltar.

Den som vill delta i diskussioner i sociala medier kan leta efter hash-tagen #ReformationDayLive

Live-sändningen kommer att visas på LWF:s sajt, på Youtube samt på LWF:s Facebooksida.