Nathan Coleys verk tar plats på Krafts torg, vid domkyrkan

Ett konstverk av den internationellt välkända brittiska konstnären Nathan Coley installeras i anslutning till Lunds domkyrka. Det är starten för Råängens konst- och arkitekturprogram, Lunds domkyrkas arena för samtal med allmänheten i Lund, om vad som händer på Domkyrkans marker i Brunnshög.

Coleys konstverk är en ljusskulptur som heter ”Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens” (Himmelen är en plats där ingenting någonsin händer). Efter att verket skapades 2008, har det installerats i olika kontexter på olika ställen, exempelvis på Kunstmuseum Kloster i Magdeburg (Tyskland) och i den engelska kuststaden Folkestone. Titeln på verket kommer från en sångtext av Talking Heads från 1979. Verket visas mellan 17 november 2017 och 18 mars 2018.

-Det finns en lång relation mellan konstnärer och Domkyrkan. Själva kyrkorummet är en konstnärlig gestaltning med spår från många tider. Det inspirerar till en fortsatt dialog med samtidskonsten. Som nu, med Nathan Coleys verk tillfälligt placerat vid Domkyrkans absid! Genom konsten kan vi dela erfarenheter och föra samtal om det som är viktigt i livet.

Lena Sjöstrand, Domkyrkokaplan

Här finns bilder av verket där det tidigare ställts ut.
”Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens” kommer att finnas på plats i Lund, invid Domkyrkan på Krafts torg, för att berika och lysa upp årets mörkaste årstid. Verket introducerar Coleys konstnärskap lokalt och hoppas skapa intresse inför kommande verk som konstnären skapar specifikt för Råängen, vilket kommer uppföras under våren 2018.

Som många av Coleys verk uppmanar skulpturens innebörd oss att fundera över vår position på jorden. Betraktaren ställs ofta inför en serie frågor i sitt eget medvetande: ”Varför är detta installerats intill katedralen?” ”Är det en officiell proklamation?” Kyrkan önskar att konstverket skall bli en inbjudan för diskussion kring kyrkans roll i staden och dess utveckling.

-Vi är mycket glada att konstnären Nathan Coley har antagit vår invit att vara en del av en ny fas i Lunds historieskrivning. Under de kommande månaderna skulle vi gärna höra lokalbefolkningens röster och tankar om verket – välkomna att delta i konversationen.

Jes Fernie, Curator

För information om Råängens konst- och arkitekturprogram och kommande evenemang, se www.raangen.se För pressbilder och ytterligare information vänligen kontakta Sofia Petersen, sofia.petersen@svenskakyrkan.se eller Linda Johansson, linda@amore.se

Läs mer om Nathan Coley och verket här.