#Metoo och Svenska kyrkan

#metoo växer. Fler och fler röster hörs. Fler och fler berättelser om hänsynslösa övergrepp, trakasserier och utnyttjande kommer i ljuset. Tusentals är de utsatta, berättelserna ännu fler. Inom Svenska kyrkan finns resurser för samtal, präster och diakoner som är vana vid att lyssna och ge stöd.

Yrkesgrupp efter yrkesgrupp vittnar nu om sexuella övergrepp, sexism och förnedring på sina respektive arbetsplatser. Många har utsatts och ännu fler har bevittnat beteende som är kränkande och i värsta fall olagligt. Upprop som #medvilkenrätt #deadline #tystnadtagning #sjungut och #timeout har samlat kollegor som stöttar varandra i kampen mot detta oacceptabla beteende, vare sig man själv blivit utsatt eller inte. Svenska kyrkan ger den som blivit utsatt för övergrepp i kyrklig miljö stöd. Det gäller barn, ungdomar såväl som vuxna. Läs mer om det här.

Svenska kyrkan är inte förskonad. Hashtagen #vardeljus är en del av #metoo  där anställda, frivilliga, förtroendevalda och församlingsbor kan dela vittnesmål från Svenska kyrkan. Med anledning av detta vill vi publicera några rader från Johan Tyrberg, biskop i Lunds stift.

”Svenska kyrkan en nolltolerans mot sexuella övergrepp. Det betyder inte att vi är förskonade från dessa övergrepp. De flesta av oss kan vittna om hur män har betett sig mot kvinnor på ett sätt som är helt oacceptabelt! Det rör sig om allt från ovälkomna uttalanden till direkta brott. Vi arbetar med detta kontinuerligt. Redan på 80-talet ingick det i prästutbildningen, och sedan 20 år har vi kontaktpersoner för sexuella övergrepp som både kvinnor och män kan vända sig till för stöd och hjälp.
/…/
Vi vet att både kvinnor och män utsätts för övergrepp, och att både kvinnor och män finns bland förövarna. Men inget förtryck och övergrepp har blivit så strukturerat och utbrett som det män utsätter kvinnor för. Det är därför naturligt att vi nu ser ett berättigat utrop av vrede och desperation. Vi har alla ansvar för att bidra till att detta leder till bättre umgängelseformer i vårt samhälle.
/…/
Jag välkomnar de olika upprop som görs i grupp efter grupp i Sverige. Vi kan inte tillåta denna attityd av att någon kan ta sig rätten över en annan. Nu finns en chans att bli bättre på att följa upp och ge stöd, men också att förebygga och visa att vi menar allvar med att vi har nolltolerans mot sexuella övergrepp.

Jag vill också passa på att påminna om att vi lever i ett rättssamhälle. Därför måste vi motarbeta uppkomsten av lynchmobber. Ingen ska dömas utifrån en anklagelse, utan utifrån en gärning. Dessutom är centrum i vår kyrkas förkunnelse förlåtelse och försoning. Det betyder emellertid inte att vi drar ett streck över gärningar som begås eller att vi medger befrielse från konsekvenser av de gärningar som människor begår! Var och en måste ta ansvar för sina handlingar. Det betyder också att den som dömer en oskyldig eller hetsar till lynchningar måste ta ansvar för detta.”
+Johan

Här finns mer info om Svenska kyrkan och #vardeljus