Samtal, stöd och bearbetning

I varje församling finns präster eller diakoner som kan lyssna och ge stöd. Kvällar och helger finns jourhavande präst på telefon, chatt eller e-brev. Studentprästerna i Lund tar emot för enskilda samtal. Allt är kostnadsfritt och helt förutsättningslöst och präster och diakoner har tystnadsplikt.

Måndag-fredag finns präst eller diakon tillgänglig för obokade samtal kl 16-17 i Domkyrkan. Då är det bara att koma in, enligt drop in-modell, för att prata om med det som för tillfället fyller tankarna.

Alla är välkomna att ta kontakt. De som utsatts. De som är oroliga för en vän eller anhörig. De som behöver behöver någon att anförtro sig till.

Det finns även en nationell hjälplinje PrevenTell, för den som upplever sig ha tappat kontrollen över sin sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra sig själv eller andra illa.

Kontakta gärna vår diakon Sandra Lindqvist, tel 046-71 87 46, för mer information.