Bortom ont och gott – ny serie om samhällsdebatt, medling och brottslighet

Det digitala informationsflödet ställer krav på oss att snabbt sortera in verkligheten i ont och gott, svart och vitt, vän och fiende. Rätt åsikter å ena sidan, troll å den andra. Goda medborgare och skurkar. Men är det så enkelt? Hur navigerar vi ett allt mer intolerant och polariserat debattklimat? Och vad kan vi göra för att konflikter inte ska bli till djupa klyftor som skär sönder samhället och mänskliga relationer?

I vår bjuder Lunds domkyrka in aktuella personer som belyser frågan om ont och gott utifrån olika synvinklar: Om faktaresistens och fake news, och hur det nya medielandskapet påverkar oss. Om konfliktmedlarens roll och metod för att hitta försoning och konstruktiva vägar till ömsesidig förståelse. Om den grova organiserade brottslighetens påverkan på individen, polisen och samhället.

14 februari Anders Mildner, journalist och aktuell med föredrag om faktaresistens:
”Fake News, virala lögner och populism – Så påverkas du!”.

14 mars Jesper Stange, präst, lärare och konfliktmedlare:
”Att medla i konflikter (och i relationer)”.

26 april (OBS Nytt datum!), Stefan Sinteus, polismästare i Malmö: ”Den organiserade brottslighetenspåverkan på vårt samhälle”.

Var: Domkyrkoforum
När: Kl 19.30, insläpp 19.00.
Fri entré, men begränsat antal platser. Biljett kan hämtas i Domkyrkoforums kafé fr.o.m lördagen innan varje föredrag. Insläpp 19.00, start 19.30.

Kontakt: Mats Nyberg, 046-71 87 44, mats.e.nyberg@svenskakyrkan.se