Fasteinsamling 2018 – Att resa sig starkare

Vi vill visa vad det är som gör att människor kan gå från att överleva till att leva. Det handlar om att organisera människor som därmed hjälper sig själva att kunna återgå till ett normalt liv.

När det fruktansvärda inträffar. En katastrof som raserar all trygghet i ditt liv. Familj, hem, vänskap, en inkomst. En dag vågar du se framåt igen. En ny utbildning blir till ett yrke och försörjning. Du kan äntligen själv laga mat till dina barn. Barnen kan åter leka. Människor möts, knyter nya vänskapsband och skapar ett samhälle. Ett tryggt hem blir verklighet och hoppet tänds. Det är då du reser dig starkare – tillsammans med andra. Läs mer om Svenska kyrkans fastekampanj 2018 här.

Foto: Svenska kyrkan, Magnus Aronsson

 

Vad är Psykosocialt arbete?

När katastrofen slår till är vi där från början och hela vägen mot en ljusare framtid. Det här är stöd som ger kraft. Ge en gåva så människor kan resa sig starkare.

Här är några av alla de positiva effekter av psykosocialt arbete, som går ut på att få människor delaktiga. Att återfå kontrollen för att kunna bli aktiva överlevare.

Mer än…

…vatten

Genom att skapa naturliga mötesplatser där människor kan mötas, kan nya samarbeten uppstå. När tvättplatserna placeras i en ring t ex, blir det lättare att börja prata med varandra och ge varandra råd och stöd.

…mat

Det är en stor skillnad på att bli serverad mat och att få möjligheten att laga den själv. Att som förälder kunna få laga mat till sina barn gör stor skillnad. Man får känna att man har kontroll och närmar sig en vardag igen.

…lek

Barn mår bra av att få leka under trygga former, organiserad lek främjar deras sociala förmåga. I våra förskolor är barn välkomna att leka, dansa och sjunga tillsammans. Här får barn vara barn och kan tänka på något annat än sina problem för en stund.

…drama

Människor som är drabbade av en katastrof behöver stöd för att kunna hantera svåra upplevelser. Samtal och drama är olika sätt att bearbeta sina erfarenheter tillsammans med andra.

…utbildning

Ur ett psykosocialt perspektiv är det otroligt viktigt med utbildning. Vuxna som lär sig läsa, skriva och räkna blir mer måna om sina egna barns utbildning. De som lär sig att läsa och skriva får också bättre självförtroende. I vuxenutbildningen ingår inte bara att lära sig läsa och skriva, utan även frågor som rör hygien, sanitet, hälsa och rättigheter, vilket gör att fler barn överlever.

…ett jobb

I olika inkomstgenererade projekt, som till exempel kan handla om att lära sig sy kläder och bygga skolbänkar får människor inte bara en försörjning, utan även en arbetsgemenskap där de kan utveckla idéer och känna sig stärkta.

…fosterföräldrar

Fosterföräldrar tar hand om barn som blivit separerade från sina föräldrar. Vissa av fosterföräldrarna är släkt med barnen. Att vara fosterförälder är ett stort och tungt ansvar eftersom det blir många munnar att mätta. För att stötta dem, anordnas olika aktiviteter som självhjälpsgrupper, där man till exempel bakar bröd. Under träffarna kan de dessutom diskutera problem som uppstår och få stöd från gruppen.

…en ledare

I en katastrof söker sig människor till en ledare man får förtroende för, en person att anförtro sig åt om man har problem. Vi försöker alltid identifiera ledare i en grupp av drabbade, och ger ledarna det stöd och verktyg som hela gruppen behöver för att ta sig tillbaka till ett normalt liv.

 

Stöd Svenska kyrkans internationella arbete!

SMS:a LIV till 72905 och ge 100 kronor eller swisha din gåva till 9001223. Tack!