Nyfiken på kristen tro

Vill du tala med andra om kyrkan, tro och livet? Välkommen till samtalsgruppen Nyfiken på kristen tro. (Samtalsgruppen är på grund av pendemin inställd tills vidare.)

Vi träffas sex torsdagskvällar under våren i Domkyrkoforum i Lund. Är du inte döpt eller konfirmerad kan deltagande i gruppen leda fram till dop eller konfirmation i påsknattens mässa i Domkyrkan. Gruppen leds av Mats Nyberg, präst i Lunds domkyrka. Gruppen har begränsat antal platser och vi träffar alla enskilt innan start.

Frågor och anmälan till Mats Nyberg,  mats.e.nyberg@svenskakyrkan.se, tel 046-718744.

Här kan du läsa personliga berättelser om tro.