Ordet och musiken – föredrag om Haydn

Föredrag där Lars H Gustafsson, Anna Braw och Berth Nilsson samtalar om Haydns verk ”Jesu sista sju ord på korset” som framförs i Lunds domkyrka den 3 mars.
Det blir levande exempel av Katedralkören under ledning av Stefan Ekblad.

Tid och plats: Domkyrkoforums hörsal, 21 februari kl 19.30.

Fri entré!