Agapemåltid med S:t Thomas katolska församling

Att samlas till måltid är centralt i kristen tro. Ett sätt att göra det på är i en så kallad Agapemåltid.

En agapemåltid är en mättande måltid med samtal och samvaro som inramas av böner, sånger och textläsningar. I anslutning till den ekumeniska vespern i S:t Thomas kyrka lördagen den 26 maj inbjuder S:t Thomas katolska församling och domkyrkoförsamlingen gemensamt till en agapemåltid. Vespern börjar 18.00 i kyrkan och måltiden i församlingssalen cirka 18.45.

Den som vill delta kan hämta en biljett på S:t Thomas pastorsexpedition eller i Domkyrkoforums kafé fram till och med den 23 maj.

Välkomna!