Utställningen "Sous ses pieds" pågår 14 juli-23 augusti 2018

Maria Hall ställer ut i Lunds domkyrkas krypta

Det började med en inbjudan om att ställa ut i Lunds domkyrkas krypta – och mynnade ut i fyra helt unika målningar, skapade för just kryptan, och dess speciella karaktär: teologiskt så väl som arkitektoniskt. I sommar möter Maria Halls moderna, abstrakta verk ett av Lunds äldsta rum.

På frågan om det finns något som är annorlunda i hennes förberedelser inför att ställa ut i Lunds domkyrkas krypta jämfört med andra utställningslokaler, svarar Maria Hall så här:

– Jag blev oerhört glad över den inbjudan som jag fick, att göra en utställning i Lunds domkyrkas krypta sommaren 2018. Samtidigt insåg jag att det krävdes en kraftansträngning då sammanhanget och rummet både är en förutsättning och en utmaning – att konstnärligt förhålla sig till den tusenåriga historien, till det teologiska sammanhanget och till arkitekturen. Ödmjukt har jag försökt att närma mig uppgiften att skapa fyra nya målningar speciellt för detta rum.

Utställningens titel är på franska, Sous ses pieds, och betyder översatt till svenska ”Under hans fötter”. Orden dök upp hos Maria och följde henne under arbetet med utställningen. Hon har tänkt på Kristus på korset, på hans såriga fötter, på människans utsatthet – på kropp, liv, död och uppståndelse.

Fakta

  • Utställningen Sous ses pieds öppnar den 14 juli kl. 10.30 direkt efter lördagskonserten som börjar kl. 10.00
  • Konstnären och domkyrkokaplan Lena Sjöstrand samtalar.
  • Utställningen pågår till och med den 23 augusti.
  • Maria hall är född 1964 i Göteborg och utbildad på Konsthögskolan Valand och Kungliga Konsthögskolan. Hon är sedan många år verksam i Stockholm. Under sommaren 2018 har Maria Hall, förutom utställningen i Lund, också en större separatutställning på Vandalorum i Värnamo.

För mer information
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan, 046 71 88 81, lena.sjostrand@svenskakyrkan.se

Sofia Petersen, kommunikatör, 046 71 87 38, sofia.petersen@svenskakyrkan.se