Vandra för demokrati och mänskliga rättigheter

Vaka med mig! Du och jag – vi tillsammans. Det som är viktigt för dig – är också viktigt för mig. Vaka med mig – inte så mycket för att vara emot, som för att vara för… inte så mycket för att skapa konflikter, som för att övervinna dem… inte så mycket för att demonstrera våra åsikter för andra, som för vår egen skull… inte så mycket för att förändra något i stunden, som för att hitta kraft att fortsätta…

Var med och samlas för:
• Demokratin och de mänskliga rättigheterna.
• Asylrätten och det solidariska samhället.
• Den fria forskningen och rätten till utbildning.
• Sexuella och reproduktiva rättigheter.
• Ett humant rättsväsende.
• Friheten till tro – och friheten att inte behöva tro.
• Yttrandefriheten.
• Ett samhälle som tar ansvar för klimatet.

8 september 2018: 16.00 Vaka med mig…

Vi delar oro och hopp. Genom att vandra tillsammans vill vi stärka varandra till ett långsiktigt ansvar för demokratin och vårt samhälle. Det viktigaste valet gör vi varje dag. På vår vandring genom Lund delar olika röster sina tankar och erfarenheter. Vandringen börjar vid Lunds domkyrkoplats och tar två till tre timmar.

15 september 15.00: FN:s internationella demokratidag – Kulturnatten

Vi får stå upp tillsammans för gemenskap och sammanhållning, för ett öppet och inkluderande samhälle, för mänskliga fri- och rättigheter. Vandringen börjar med bön i Klosterkyrkan och tar ca två timmar.

För mer information, kontakta pilgrimspräst Magnus Malmgren magnus.malmgren@svenskakyrkan.se.