Domkyrkans högkor genomgår en omfattande uppfräschning 2019

90 år av sot och damm tas bort – nu ska guldet i Domkyrkans absidmosaik åter glimma!

I januari 2019 sätter en omfattande uppfräschning av Lunds domkyrkas högkor igång. Under perioden på cirka två månader, kommer bland annat den stora absidmosaiken av Joakim Skovgaard att rengöras med hjälp målerikonservatorer i en 25 meter hög lift. Detta har inte gjorts sedan mosaiken färdigställdes för 90 år sedan.

Projektet har sitt ursprung i ett behov av en uppdaterad förvaring av kyrkans textilier. Dessa förvaras i högkoret mellan altare och altarskåp och bakom altarskåpet från 1300-talet. Lösningen som planerats och utretts sedan 2015, är att flytta altarskåpet och muren det vilar på, knappt två meter åt väster, för att få en större sammanhängande yta för förvaring (se faktaruta om mosaik och altarskåp).

I samband med dessa arbeten, som innebär att koret och södra kapellet spärras av för allmänheten, tar man tillfället i akt att se över, rengöra och vid behov konservera mosaik, väggar, golv och altarskåp. Ett 20-tal hantverkare och konservatorer med olika expertkompetens kommer att vara engagerade i arbetet – från målerikonservatorer och lyftexperter till smeder och stenmästare. Alla med förståelse för den varsamhet om och respekt för konst- och arkitekturhistoriskt värdefulla föremål och byggnadsdelar som ett sådant här arbete.

Kyrkan håller öppet som vanligt och tiderna för det 20-tal gudstjänster som firas varje vecka, kommer inte att påverkas. Gudstjänsterna som vanligtvis firas i högkoret firas på annan plats i Domkyrkan.

Arbetsplatsen kommer att vara avspärrad av en stor vepa med foto av högkoret och inte tillgänglig för besökare.

 

Kontaktpersoner

 

Fakta

  • När: Arbetet startar v. 5, den 28 januari, och görs i etapper under cirka två månader.
  • Vad görs: Nedtagning av stenfundamentet under altarskåpet, uppmurning av på ny plats. Lyft och flytt av altarskåp, rengöring av altarskåp och eventuell konservering, rengöring av mosaik och väggar i absiden (den halvcirkelformade utbyggnaden längst i öster).
  • Avspärrning: Hela högkoret bakom mittaltaret spärras av för allmänheten, samt även det södra kapellet med den sjuarmade ljusstaken.
  • Finansiering: Arbetet bekostas av Domkyrkans egna medel, som förvaltas av Domkyrkorådet och som ska användas för att säkra att Domkyrkan bevaras för framtiden, samt av kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) som är statliga medel.
  • Om mosaiken: Mosaiken i absidvalvet föreställer Kristi återkomst och är skapad av den danske konstnären Joakim Skovgaard 1925-1927. Materialet består huvudsakligen av glasmosaik från Venedig och bitar av naturfärgad sten.
  • Om Altarskåpet: Föreställer Maria och Kristus omgivna av 40 helgon. Altarskåpet donerades till Domkyrkan av Ide Pedersdatter Falk år 1398. Altarskåpets bredd är över sju och en halv meter och dess höjd är två meter. Ursprungligen var skåpet målat och det fanns ytterligare en flygeldörr på varsin sida.