Ärkebiskop Andreas Sunesen och Dannebrogen

Den 15 juni 1219 fick danskarna enligt legenden sin flagga – Dannebrogen. Den anses vara världens äldsta nationsflagga och i år, 2019, har den 800-årsjubileum. Läs om våra guidade Sunesen-visningar här!

Under ett korståg i Estland 1219 och på ett slagfält i Lindanäs, vid dagens Tallinn, föll Dannebrogen ned från himlen i ärkebiskop Andreas Sunesens händer. Detta som ett synligt tecken från ovan att Gud bistod honom i hans kristnande av esterna. Trupperna leddes av den dåvarande danske kungen Valdermar Sejr.

Andreas Sunesen kom från den danska adelssläkten Hvide. Han studerade vid Europas främsta universitet och särskilt utmärkte han sig med sina stora kunskap inom teologi, juridik och latinsk diktning. Han hade en nära relationer med påven i Rom och introducerade också en ny munkorden i Skåne: dominikanerna.

Andreas Sunesen avled 1228 på Ivö där han levde sina sista år avskilt från omvärlden. Han ligger än i dag och vilar i sarkofagen i dopkapellet i Lunds domkyrka. Delar av hans begravningskläde finns att beskåda i Domkyrkomuseets Skrudkammare, i Historiska museet i Lund.

I Lunds domkyrka brukar en kopia av den äldre Dannebrogen, försedd med två blå pantrar, ställas fram invid Andreas Sunesens sarkofag i Dopkapellet den 15 juni varje år. Dagen efter flyttas flaggan till den Sjuarmade ljusstakens kapell. Där finns den på plats augusti ut, intill reliefen mede Knut den Helige.

Tänk på: Dopkapellet är en plats för stillhet och bön. Du är alltid välkommen upp att tända ett ljus eller sitta ner en stund men fotografering, samtal och rundvandring är inte tillåten.

I Skrudkammaren som är en del av Domkyrkomuseet, kan man se Sunesens begravningskläde från 1228. Till Domkyrkomuseet kommer du bäst till genom Historiska museet som ligger ett par minuters promenad från Lunds domkyrka. Se hemsidan för öppettider: https://www.historiskamuseet.lu.se/

Vill du veta mer? Under sommaren 2019 kommer vi hålla temavisningen Ärkebiskop Andreas Sunesen och Dannebrogen. Läs om våra guidade Sunesen-visningar här!

För ytterligare information, kontakta domkyrkoguide Melissa Isla Venegas, melissa.islavenegas@svenskakyrkan.se, 046-71 88 78.