Act Svenska kyrkan – Internationellt engagemang

Under maj månad byter Svenska kyrkans internationella arbete namn till Act Svenska kyrkan. Många undrar varför nu detta, varför duger inte de gamla namnen på Svenska kyrkans insamlingsorganisationer. Men nu är det dags att ta ett omtag med nytt namn och förnyat engagemang!

Svenska kyrkans internationella arbetes chef Erik Lysén skriver:

Vi på Svenska kyrkans internationella arbete kraftsamlar nu för fullt inför att bli Act Svenska kyrkan. Det nya namnet ska göra det lättare för människor att förstå vilka vi är, vad vi gör och vad vi står för. Men namnet är bara ett första steg. Under de kommande åren behöver vi arbeta intensivt för att det viktiga arbete som vi gör ska bli mer känt. Det behövs för att öka engagemanget och insamlingen, så att vi kan fortsätta försvara människors värdighet och rättigheter runt om i världen.
Absolut avgörande för vår framgång är ni engagerade i vårt gemensamma arbete runt om i landet. Så kom med förslag och synpunkter. Alla goda krafter behövs!

I samband med namnbytet bjuder vi in till en informationsträff på Domkyrkoforum i Lund lördagen den 18 maj. Alla som är intresserade av det internationella arbetet är varmt välkomna!

Program

  • 9.30 Kaffe/te utan tilltugg
  • 10.00 Välkommen – Inledande information
  • 10.05 Morgonbön
  • 10.20 Act Svenska kyrkan – mer än en insamlingsorganisation?
    Nicklas Fahlgren handläggare för internationella frågor, Kyrkokansliet i Uppsala
  • 12.00 Lunch
  • 13.00 Information om vänstift och vänstiftsrelationer och då särskilt om Lunds stifts nya vänstiftsrelation nordöstra stiftet i Tanzania
  • 14.00 Mässa i Domkyrkan

Välkommen till Domkyrkoforum i Lund lördagen den 18 maj!
Anmälan till lomma.tornabarakontraktsrad@svenskakyrkan.se senast 8 maj Torna Bara kontrakt bjuder på lunch.

För mer information, kontakta Madeleine Anderberg 046 211 79 30