Ansikte mot ansikte

Lördagen den 27 april kl 10.30 öppnar utställningen Ansikte mot ansikte i Domkyrkans krypta med ikoner av ikonmålare Lars Gerdmar. Bland ikonerna återfinner vi bland annat Maria och Elisabets möte, Den heliga familjen, Jakobs stege och Den rättfärdiga Rut. Clara Gesang-Gottowt bidrar även till utställningen med några målningar. Hon är en konstnär vars bilder av betraktare ibland uppfattats som ikoner i den bemärkelsen att bilden genom färg och stämningar förmått öppna mot en andlig aspekt av verkligheten. Utställningen pågår till den 3 juni.

Den estetiska dimensionen i trosutövningen fungerar gränsöverskridande mellan de olika religionerna. Handlingen i riten och erfarenheten av att konsten kan vidga för en större verklighet förenar. Detta interreligiösa perspektiv tar vi fasta på vid seminariet och utställningen i Domkyrkoforum. På utställningsytan Väggen visas föremål och bilder av föremål från de stora världsreligionerna. Föremål som har en funktion i riten. Flera av bilderna är fotografier av föremål från Davids samling i Köpenhamn, ett museum som förvaltar en stor islamisk samling. Dessa bilder visas tillsammans med fotografier från indiska museer och kulturarvsplatser. Utställningen på Väggen öppnar även den, lördagen den 27 april.

Mer information: Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan, 046-71 88 81