Guidade visningar sommaren 2019

ÖPPNA VISNINGAR I DOMKYRKAN – guided tours

 • Visningar på svenska varje dag: 24 juni–25 augusti: Måndag-lördag kl. 11. Söndag kl. 12.30.
 • Guided tours in English. June 24th–August 25th: Every day at 2 p.m.
  Visningarna startar i Domkyrkoforum. Tours start in Cathedral Forum.
 • Deutschsprachige Führungen. 4. Juli um 14 Uhr. 1. August, 3. August, 8. August, 10. August und 17. August um 14 Uhr. Willkommen zu einer kostenlosen Führung durch den Dom zu Lund. Die Führung beginnt in der Kirche an der astronomischen Uhr und dauert ca. eine Stunde.
 • Visitas guiadas en español Julio 16, Julio 20, Julio 23, Agosto 10 y Agosto 20 a la 1 de la tarde.
 • Visningar för barn, på temat ”Från Freja till Finn”, varje onsdag 13.15-13.45.

TEMAVISNINGAR

Ärkebiskop Andreas Sunesen och Dannebrogen

 • 15 juni kl 11
 • 24 juni kl 13
 • 15 juli kl 13
 • 24 juli kl 13
 • 15 augusti kl 13
 • 24 augusti kl 13

Samling vid Domkyrkans entré och avslutning i Domkyrkomuseet.