I Svenska kyrkan viger vi självklart både samkönade och särkönade par
Svenska kyrkan arbetar medvetet med HBTQ-frågor

Alla är välkomna!

Svenska kyrkan ska vara en inkluderande kyrka, där hbtq-personer ska känna sig trygga och välkomna. Därför jobbar vi aktivt mot diskriminering och för inkludering. Välkommen som du är!

Det man kanske först tänker på angående HBTQ-arbete och Svenska kyrkan, är vigsel mellan samkönade par.

Kyrkan har arbetat med frågan om samkönade äktenskap länge och noggrant.

I dag har vi ordningen att en kyrklig vigsel kan ske mellan människor av olika kön eller människor av samma kön. Det viktigaste är löftena om att vilja leva tillsammans tills döden skiljer en åt.

2005 Kyrkomötet beslutar om en ordning, det vill säga en kyrklig akt för välsignelse över registrerat partnerskap. Kyrkomötet förtydligar sitt ställningstagande och tar avstånd från fördömande, skuldbeläggande och diskriminering på grund av sexuell orientering:

  • Kyrkan skall aktivt motverka diskriminering av personer på grund av sexuell orientering.
  • Svenska kyrkan bör inte sanktionera eller driva en organiserad verksamhet i syfte att ”bota” homosexuella från deras läggning.
  • Homosexuell orientering, eller ett liv i partnerskap, är inte ett motiv för att vägras vigning till kyrklig tjänst.

2009 Kyrkomötet beslutar att äktenskapet kan omfatta såväl par av olika kön som par av samma kön och om en vigselordning för både homo- och heterosexuella par.

2010 Kyrkomötet beslutar att uppmuntra stiften att anordna utbildning i HBT-frågor, det vill säga i frågor som rör homo- och bisexuella samt transpersoner.

2012 Försöksordningarna i förslaget till ny kyrkohandbok innehåller en enda vigsel.

2013 Kyrkostyrelsen får i uppdrag att uppmuntra alla stift att sträva efter att i möjligaste mån genomföra HBT-certifiering på arbetsplatser i Svenska kyrkan.

Församlingar hbtq-certifieras med Regnbågsnyckeln

Alla arbetsplatser inom Svenska kyrkan bör sträva efter att bli hbtq-certifierade. Det bestämdes på Kyrkomötet (Svenska kyrkans högsta beslutande organ) år 2013.

Modellen kallas för Regnbågsnyckeln. Församlingar som vill bli märkta med Regnbågsnyckeln jobbar med utbildningar och studiecirklar kring boken Så att jag kan komma in av Erik Gyll och Frida Ohlsson Sandahl. Processmodellen Regnbågsnyckeln erbjuds alla församlingar i Svenska kyrkan 2018.

Här kan du läsa Regnbågsnyckeln

Alla är välkomna!

Alla är välkomna till alla gudstjänster i Svenska kyrkan. I Lunds kyrkor firas Regnbågsmässor några gånger varje år. Vi deltar i Pride sedan flera år tillbaka och samarbetar med bland andra föreningen Stolt i Lund.

Vill du veta mer om HBTQ-arbetet inom Svenska kyrkan i Lund?
Kontakta Jonas Persson, präst i Lunds domkyrkoförsamling jonas.j.persson@svenskakyrkan.se, eller Josefina Solberg, präst i Sankt Peters klosters församling, josefina.solberg@svenskakyrkan.se.