Ekumeniska gudstjänster på spanska

Ekumeniska gudstjänster på spanska hålls ibland i Lunds domkyrkas krypta.

Gudstjänsterna är ett samarbete mellan Svenska kyrkan i Lund och St Thomas katolska församling. Präst: Cecilia Cardona Castro. Tillsvidare pausar gudstjänsterna med anledning av rådande smittosituation.