Återinvigning av Liberiet

Har du undrat över den röda tegelbyggnaden mellan Domkyrkoforum och Domkyrkan? Det är Liberiet som har en spännande historia ända tillbaka till 1400-talet. Efter nära fem år av renoveringar öppnar Liberiet som centrum för pilgrimsarbetet.

Liberiet uppfördes under 1400-talet och fungerade då som domkapitlets bibliotek och därefter undervisningslokal för universitetet. Detta är den enda av de byggnader som fanns runt Domkyrkan på medeltiden, som finns kvar i dag.

  • 1765 inrättades en sal för fäktning på ovanvåningen. Undervisning i fäktning och gymnastik pågick en bit in på 1800-talet.
  • 1843 ledde C G Brunius en ganska omfattande renovering av Liberiet med bland annat nya fönster och en omvandling av fäktningssalen till övningssal för Akademiska musikkapellet.
  • 1890–1966 användes Liberiet som panncentral åt Domkyrkan.
  • 1979 genomfördes en renovering ledd av Riksantikvarieämbetet och därefter använde Domkyrkoförsamlingen byggnaden för bibelsamtal, meditation, dans och kyrkospel.

Pilgrimerna fann sin plats i Liberiet. Pilgrimsarbetet i stiftet växte fram med Liberiet som ett centrum.

Sedan 2015 har Liberiet renoverats för att bland annat stabilisera konstruktionen. Tillgängligheten har förbättrats med rullstolshiss och handikapptoalett.

Söndag den 13 oktober slog Liberiet åter upp portarna efter nära fem år av omfattande renoveringar!

Välkommen till Pilgrimsplats Liberiet – ett centrum för andlig fördjupning, mitt i Lund, mellan Domkyrkan och Domkyrkoforum.

För mer information, kontakta Magnus Malmgren, pilgrimspräst, magnus.malmgren@svenskakyrkan.se