Testa att skapa film med lera!

Animera lera – varelser och växter

Prova på att göra en animerad film!
Vi formar färgad modellera till varelser och växter och väcker dem till liv genom stop motion-animationer tillsammans med Moa Lönn, konstnär.

  • När: 27 oktober kl. 13–17
  • Var: Domkyrkoforum
  • Pris: Fri entré
  • Ålder: Från 7 år och uppåt
  • Boka: Behövs ej, drop-in

För mer information, kontakta Maria Johnsson, maria.johnsson@svenskakyrkan.se

Om Moa Lönn
Moa Lönn är född 1979 och uppvuxen i Kalmar och är verksam som konstnär i Södra Sandby utanför Lund. Hon tog en Master of Fine Art på Konstfacks keramik- och glaslinje 2009 . Moa Lönn arbetar med en kombination av keramik och leranimation där betraktaren bjuds in till berättelsen kring leran bortom de brända objekten. Genom det tidsmässiga rörelseberättandet och de tredimensionella skulpturerna öppnas en ny dimension inom keramikfältet. I sin praktik undersöker Moa Lönn frågor kring klimathot, livets bräcklighet och vårt ansvar. Projekten tar fasta på vardagens mänskliga tillstånd samt de ständigt pågående naturliga processer som omger och uppfyller oss.

Moa Lönn arbetar som konstnär, frilansande konst- och filmpedagog i Skapande skolaprojekt och som curator i olika utställningsprojekt och har under 2019 ett arbetsresidens på Ifö Center.

VÄLKOMNA!