Allhelgonahelgen 2020

Allhelgonahelgen är en tid då många söker sig till kyrkogårdarna och kyrkan. Oavsett om du vill ta en lugn paus för eftertanke och ljuständning, vara med på någon av våra mässor eller lyssna på musik är man välkommen till Lunds domkyrka i helgen.

Norra kyrkogården i Lund har öppet till kl 21 på fredagen den 30 oktober och har sedan på lördagen öppet 07-21 under lördagen 31 oktober.

Det här händer i Lunds domkyrka

Lördag 31 oktober, Alla helgons dag

  • Kl 11.00 Högmässa, Bo Sandahl, predikant, Mats Nyberg, celebrant, Robert Bennesh, organist.
  • Kl 17.00 Musikgudstjänst. Lena Tove, barockviolin, Robert Bennesh, organist, Mats Nyberg, präst.
  • Kl 19.00 Högtidlig ekumenisk gudstjänst, Lunds domkyrkoförsamling tillsammans med S:t Thomas katolska församling.

Söndagen efter alla helgons dag, 1 november

  • Kl. 11.00 Högmässa, Anna Alebo, predikant, Magnus Malmgren, celebrant, Susannah Carlsson, organist.
  • Kl. 15.30 Minnesgudstjänst, Mats Nyberg, präst, Sandra Lindqvist, diakon, Stefan Ekblad, organist, Berth Nilsson, violin
  • Kl. 17.00 Holy Communion Service, Jan Kjellström, präst,
    Stefan Ekblad, organist, kl. 17.

Varför firar vi Alla helgons dag? Det kan du läsa mer om här.

På Norra kyrkogården finns Svenska kyrkan i Lund närvarande under helgen med musik, samtal, vandring och gudstjänst.

Varje människas sorg är unik och alla har rätt till sin egen sorg. Ofta kan det vara till hjälp att få dela sina tankar och erfarenheter med människor i liknande situation. Därför inbjuder Svenska kyrkan i Lund till samtalsgrupper, som träffas ett par timmar några tillfällen och följer varandra en bit på livsvägen. Kontakta Mats Nyberg, mats.e.nyberg@svenskakyrkan.se för mer information.

Känner du någon i din omgivning som drabbats av ett dödsfall i familjen? Här finns samlade tips om hur man kan stötta och hjälpa i sorgen.

Vill du tända ett virtuellt ljus eller be en bön? Gå in på Svenska kyrkans bönewebb!