Predikoturer upphör

Från och med 1 januari 2020 kommer vi inte att annonsera våra gudstjänster under rubriken Predikoturer i Sydsvenskan. Samma information, och mer, finns att få i alla församlingsblad samt här.
Har du tillgång till en smartphone kan du ladda ner appen Kyrkguiden, som är gratis, och hitta all information och program för alla församlingar.
Vill du ha information om Lunds domkyrkoförsamlings gudstjänster i pappersform? Kontakta vår expedition, 046-71 87 42 eller info@lundsdomkyrka.se, så skickar vi aktuellt församlingsblad!
För frågor, kontakta kommunikatör Sofia Lindstrand, sofia.lindstrand@svenskakyrkan.se