Arbete pågår! Foto: Gunnar Menander
Temporära metallfästen skruvas på plats. Foto: Gunnar Menander
En metallring ökar stabiliteten i fasaden. Foto: Gunnar Menander
Precisionsarbete på hög höjd! Foto: Gunnar Menander

Arbete pågår

I december 2019 pågår arbeten på Lunds domkyrkas södra torn. Framför allt är det taket och fasaden som fäster mot taket som behöver säkras och förstärkas.

Under hösten 2019 har flera inspektioner av Domkyrkans tak och fasader gjorts. Väder och vind frestar på material och konstruktioner och det är viktigt att på ett tidigt skede upptäcka svaga punkter och åtgärda eventuella skador.

En större renovering, inklusive tornens tak, är planerad till 2024 och därför genomförs nu bara temporära förstärkningsarbeten. Det svarta järnband som nu finns på plats högst upp på tornet är alltså en temporär konstruktion i väntan på en större renovering.

Kyrkan är öppen precis som vanligt. En del avspärrningar kan förekomma, vänligen respektera dessa. Ibland kan det vara lättare att gå in genom södra entrén, mot Domkyrkoplatsen.

Vill du veta mer? Kontakta gärna Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan, lena.sjostrand@svenskakyrkan.se

eller Sofia Lindstrand, kommunikatör, sofia.lindstrand@svenskakyrkan.se