Vad händer med Domkyrkans torn?

Domkyrkorådet genomför kontinuerligt översyn av Domkyrkan. Just nu är västfasad och södra tornet i fokus. I samband med översynen har man upptäckt sprickor i vissa av fasadstenarna.

Här är en sammanfattning av vad som händer just nu

  • Under hösten lagades stenar som spruckit eller var på väg att spricka. Efter årsskiftet har en ny översyn gjorts och ytterligare någon sten lagats.
  • På ett antal ställen i fasaden finns det metallkramlor som stabiliserar konstruktionen och det är viktigt att se så att dessa inte rostat för mycket.
  • En större renovering av fasaden planeras till 2024 i samband med att västparti och läktarorgel renoveras.
  • Om den kontinuerliga bevakningen visar att renoveringen bör ske tidigare än 2024 kommer den att tidigareläggas.
  • Syftet med arbetet är att hålla Domkyrkan i bästa skick och ta ansvar för säkerheten.
  • Domkyrkorådet anlitar Folke Höst från Tyréns för konstruktiva frågor.

För mer information:

Mats Persson, mats.o.persson@svenskakyrkan.se 046 15 56 10

Eller Lena Sjöstrand, lena.sjostrand@svenskakyrkan.se 046 71 88 81