Närbild av fönstret som fanns i en loppislåda
Melissa Isla Venegas med fönsterdelen. Blyinfattningarna är intakta.
Här, i Domkyrkans översta fönsterrad, har de färgade fönstren suttit.

Domkyrkans fönster på drift

Det kom ett mejl till Domkyrkan från John Hellergren som för ca 35 år sedan ropade hem en låda under en aktion i Lund. I den lådan låg bland annat en bit (ca 40 x 15 cm) av ett målat blyglasfönster som enligt någons utsaga kunde vara från Domkyrkan. Det blev början på en spännande följetong!

John Hellergren kontaktade Domkyrkan i i början av mars och Melissa Isla Venegas, arkeolog och Domkyrkoguide, tog sig an frågan. Efter lite efterforskningar tillsammans med Andreas Manhag, antikvarie på Lunds historiska museum, kunde konstateras att det högst sannolikt är ett av de målade fönster som sattes in i Domkyrkan i samband med Helgo Zettervalls renovering på 1880-talet och som plockades ner i nästa stora renovering 1950-1960. De satt alltså bara uppe i drygt 70 år.

John Hellergren väljer att skänka tillbaka det blyinfattade fönsterstycket till Domkyrkan, och det  tas emot av Melissa Isla Venegas och Andreas Manhag.

Flera delar av fönstren finns i omlopp i Lund med omnejd. Flera källor berättar att kasserade fönster legat på Domkyrkoplatsen för vem som helst att plocka hem i mitten på 1950-talet.

– Vi vill gärna veta om folk har delar av dessa fönster hemma, säger Melissa, och påpekar att man absolut får behålla dem men att det är viktigt att dokumentera att det är Domkyrkofönster så att nästa generation kan förvalta dem.

Fönsterberättelsen uppmärksammades av Maria Anjou, journalist, i en artikel i Sydsvenskan den 29 februari. Här uppmanades folk som trodde sig har Domkyrkofönster, att höra av sig till Melissa. I dagsläget har ett tiotal personer mejlat in med bilder och berättelser och i de allra flesta fall rör det sig faktiskt om autentiska fönster från1880-talet.

– Fantastiskt roligt och spännande säger Melissa och fortsätter:

– Jag hoppas att det bidrar till att folk vårdar dem på ett bra sätt och att de inte rensas ut och slängs av någon som till exempel ska renovera ett hus.

Fakta om Domkyrkans fönster från 1880-talet

  • Helgo Zettervall ansvarade för en stor renovering av Lunds domkyrka under slutet av 1800-talet, då de färgrika glasfönstren sattes in. Efter ungefär 70 år ledde Eilar Graebe nästa stora renovering – och plockade ner fönstren. Samtidigt försvann bland annat kalkmålningar i taket och golvplattor i strävan efter att återge Domkyrkan det man betraktade som ett mer ursprungligt, avskalat, utseende. Då stod den dekorerade smaken från 1800-talets slut inte så högt i kurs.
  • Stilen från den tiden går dock fortfarande att betrakta i Allhelgonakyrkan i Lund, som fick glasfönster från samma företag i Österrike, Tiroler glasmalerei, vid samma tid som Domkyrkan satte upp sina. Företaget lever vidare än idag.
  • Flera intakta fönster finns bevarade. Tre sitter i Bjällerups kyrka i Staffanstorps kommun. Båda hela och delar av fönster finns magasinerade i anslutning till Domkyrkomuseet, i väntan på att visas tillsammans med andra föremål från samma tid.

Tror du att du kan ha ett Domkyrkofönster hemma? Kontakta Melissa Isla Venegas med beskrivning och ! melissa.islavenegas@svenskakyrkan.se