Övergångar – Erla S Haraldsdóttir ställer ut

Tyvärr är den här utställningen inställd på grund av logistikproblem till följd av Coronaviruset. Vi hoppas på en ny möjlighet att ställa ut Erla S Haraldsóttir inom en snar framtid.

Sommaren 2017 hade vi glädjen att presentera utställningen Genesis med måleri av Erla S. Haraldsdóttir i Lunds domkyrkas krypta. Konstnären målade då med utgångspunkt i en av skapelseberättelserna i Bibeln. De sju dagarna som formar bibelberättelsen gav också struktur åt målningarna. Våren 2020 återkommer nu Haraldsdóttir med en ny utställning.

Sedan 2017 har konstnären fördjupat sig mera i den bibliska och visuella symbolik som löper som en röd tråd genom konsthistorien. Allt från granatäpplen, palmblad, duvan och lammet till änglars vingar och närbilder av Jesu sår. Dessa symboler finns både som miniatyrmålningar i medeltida manuskript och i samtida konst.

Redan 2017 var en andra utställning på tal och därför har tanken på kryptan varit del av skapelseprocessen. För Haraldsdóttir är kryptan ett hemligt, heligt och mystiskt underjordiskt rum, med lager av historia i sin arkitektur. Kryptans pelare påminner om en skog och de romanska valven om palmblads kronor. Växtlighetens processer av död och liv finns inskriven i arkitekturen och därmed även själva transformationsförloppet.

– Kryptan och mina associationer till den har funnits med i arbetet. För mig hänvisar rummet till mysterierna om härkomst och uppståndelse. Bilden av fröet som läggs i jorden och som växer upp som en planta och blir ett träd som ger oss liv i dag berättar om död och uppståndelse, säger konstnären.

Utställningen finns i kryptan just i övergången mellan fasta och påsk när kryptan på ett särskilt sätt blir platsen för förvandling. Kryptan representerar då Kristi grav. På Långfredagen hålls gravläggningsgudstjänsten där. Efteråt låses kryptan och hålls låst under påskaftonen liksom Kristi grav förseglades med en sten. I påsknattens mässa vandrar församlingen ned i kryptan. Där tänds påskljuset, evangeliet om den tomma graven läses och ropet ”Kristus är uppstånden, ja han är sannerligen uppstånden” ljuder.

– Denna gestaltning har jag i mina tankar när jag målar. Jag har läst de fyra evangelisternas berättelser om kvinnorna som går till graven och det är spännande hur skeendet beskrivs ur olika synvinklar. I konsthistorien finns det otaliga verk baserade på när de tre kvinnorna kommer till graven och får se ängeln. Det verk som jag studerat mest är en miniatyrillustration från 1100-talet. Den visar de tre kvinnorna stående med kryddor och rökelse framför ängeln vid den öppna graven. Bibeltexterna samt miniatyrillustrationen fungerar som inspiration för mitt arbete, tillsammans med kryptan som rum, berättar Erla S. Haraldsdóttir.

Erla brukar ofta sätta upp regler som ett konstnärligt verktyg för att komma in i en process. De regler hon har använt denna gång har sin utgångspunkt i den bildliga symbolik som hon ser framför sig när hon läser texter, denna gång i Nya testamentet. Metaforer och liknelser stimulerar.

– Jag är fascinerad av det mystiska som finns runt om i vardagen, i det alldagliga. Ta till exempel duvan, de finns över allt och kallas ibland för luftens råttor. När jag ser duvor i stadslandskapet slås jag av hur vackra de är. Deras läten, ljudet från fladdrandet av vingarna, hur de aldrig ger upp, och hur deras vingar påminner om änglars vingar såsom de avbildas i konsten. Det finns spännande berättelser om duvan i bibeln, som när Noah skickar i väg en duva från sin ark för att leta efter land. Hon kommer tillbaka med en olivkvist, och blir på så sätt en symbol för ihärdighet och hopp. Fredsduvan. Man kan lätt få in magi i vardagen bara genom att titta på en duva.

Sedan Erla S. Haraldsdóttir senast ställde ut i kryptan har hon arbetat med bildserien Familjemönster som består mestadels av figurativa målningar som föreställer hennes förfäder omringade av ett geometriskt abstrakt mönster som hämtar inspiration från mönster som kommer från Ndebele folket i Sydafrika. Målningarna ställdes ut separat på Reykjanes Konstmuseum på Island sommaren 2019. Projektets huvuddel utgörs av målningar där delar av bildmaterialet är hämtat från studiofotografier tagna åren 1890 – 1950 av kvinnorna i konstnärens familj. Oftast är de klädda i isländska folkdräkter. Målningarnas bakgrund refererar till Ndebele-mönster, en del av kvinnors kulturarv i Sydafrika. Så förenas kvinnors kulturarv från två olika världar – nord och syd.

Under tre månader hade Erla konstnärsresidens vid Bag Factory artist studio i Johannesburg. Under perioden träffade och intervjuade hon ett flertal Ndebele kvinnor i Sydafrika. Detta gav henne insyn i mönstrens komplexitet och politiska innebörd. En katalog om projektet gav ut i samband med en mindre separatutställning på galleri Marniere Noir i Berlin i november månad 2019. Även i vår befinner sig Erla S. Haraldsdóttir i Bag Factory artist studio i Johannesburg. Därifrån reser hon direkt till Lund för utställningen i kryptan.

Text: Lena Sjöstrand

”Övergångar” visas i kryptan 10 mars-24 april. Invigning av utställningen lördag den 21 mars kl 10.30, direkt efter Lördagskonserten. Konstnären och dom kyrkokaplan Lena Sjöstrand samtalar.