Coronaviruset och Svenska kyrkan


Regler och restriktioner med anledning av pandemin

Detta gäller tills vidare

(Med anledning av nya regler för offentliga evenemang på grund av pandemin.)

Folkhälsomyndighetens regler för offentliga sammankomster gäller även Svenska kyrkan. Detta innebär att avstånd mellan sällskap måste hållas vid gudstjänster och konserter med upp till 50 personer. Varje sällskap får max vara 8 personer. För gudstjänster eller konserter med fler än 50 personer krävs även uppvisande av vaccinationsbevis om du är över 18 år.
För att se vad som gäller för just den konsert du vill gå på eller gudstjänst du planerar att delta i, se kalendariet på Lunds domkyrkas hemsida: www.lundsdomkyrka.se.

Vem måste kunna uppvisa vaccinationsbevis ?
Alla som är närvarande och har fyllt 18 år ska kunna visa giltigt bevis. Om du av medicinska skäl inte kan vaccinera dig ska du visa läkarintyg som bevisar detta.

Hur skaffar jag vaccinationsbevis?
Det kan du göra via www.covidbevis.se
Lägg märke till att bara vaccinationsbevis är giltigt, inte testbevis eller tillfrisknandebevis.
Mer information hittar du på www.ehalsomyndigheten.se/covidbevis/

Verksamheten i domkyrkan fortsätter som vanligt så långt det är möjligt och vi har vidtagit åtgärder för att minska risken för smittspridning. Vänligen undvik trängsel, håll avstånd och stanna hemma vid förkylningssymptom. Visa hänsyn och ta hand om varandra!

 

Texten uppdaterad 2022-01-21