Konst i kryptan

Domkyrkan i Lund är ett konstverk. Från första stund finns förbindelsen där mellan konstnären och katedralen. Utan konstnärers, arkitekters och hantverkares kunskap och bidrag skulle det inte föreligga någon domkyrka.

Yrkesgrupperna som byggt rummet är många. Vi känner till stenhuggare, skulptörer, konstruktörer, textilkunniga, bronsgjutare, silversmeder och glaskonstnärer. Även de som arbetar med andra uttryck är med och formar platsen. Författare, kompositörer och musiker, predikanter, dansare och liturger har på olika sätt bidragit och gör det fortsatt. Materiellt och immateriellt kulturarv vävs samman. Avtryck från olika tider spelar samman och blir samtida med besökaren.

I legenden om jätten Finn, knuten till en av stenskulpturerna i kryptan, ropar jätten Finn ut något han tror är en förbannelse men som mer och mer framstår som en välsignelse. Han säger: ”Den här kyrkan ska aldrig någonsin bli färdig.” Just detta inspirerar arbetet med samtidskonst i Lunds domkyrka. Kyrkan är inte färdig. Liksom konstnärer i historien byggde kyrkan vill vi gå i dialog med samtidens konstnärer för att fortsätta dialogen, bygget och utforskandet av liv, tro och existens.

Utställningar i kyrkorum ingår i ett sammanhang där själva utställningsmiljön är en viktig del av utställningen. Genren platsspecifik konst har sina rötter tillbaka till 1960-talet då den bland annat bröt med modernismens tanke att ett konstverk är en monolit vars egenart förblir opåverkad oavsett vilken miljö det finns i. Den platsspecifika konsten är istället intresserad av omgivningen och samspelet mellan verk och plats. Relationen som uppstår kan vara inriktad på integration. Strävan är då att verket i hög grad ska smälta in och anpassas till miljön. Tanken kan också vara att verket ska gripa in och förändra miljön, utmana platsens funktion och tolkningen av den.  När det gäller konst i kyrkorum finns det exempel på såväl integration som utmaning.

Arbetet med konst och kulturdialog i Lunds domkyrka är inte något vi i första hand gör för att få fler besökare eller göra kyrkan mer populär. Vi vill vara del av det totala kulturlivet, inte utgöra någon speciell kyrklig avdelning. Altaret som platsen där brödet och vinet dukas och Kristus är närvarande är centrum i arbetet. Just därför är kyrkans murar inte så viktiga. Att låta altaret förbli altare och relatera konsten till liturgin och till erfarenheten av Guds närvaro och frånvaro är däremot viktigt. Det som sker vid altaret hör samman med det som sker på torget. Skönheten, leken och dramat är också en självklar del av konsten och ger plats för fantasi och inlevelse.

Själva kyrkorummet är en betydelsefull partner i mötet med samtidskonsten. I arbetet med konst i Lunds domkyrka är det just det mötet vi vill koncentrera oss på och utveckla. Vi vill ta fasta på det speciella med kyrkans rum och inte försöka förvandla det till ett galleri eller en konsthall. Konsten som visas relateras till kyrkan som arkitektoniskt rum, som plats för bön och som historiskt rum. Undersökande möten skapas mellan samtidskonsten och kyrkans berättelser och liturgi. Processen i mötet mellan konstnär, konstverk och rum är central.

För mer information, kontakta domkyrkokaplan Lena Sjöstrand lena.sjostrand@svenskakyrkan.se

Utställningar i kryptan sedan 1996

 • 1996 Carlos Capelan – A Thousand, Installation
 • 1997 Peter Tillberg – Skulptur
 • 1998 Ulf Trotzig – Måleri
 • 1999  Christer Strömholm – Fotografi
 • 2000 Max Liljefors – videoinstallation
 • 2000 Arne Haugen Sørensen – måleri
 • 2001 Christel Hansson – tuschmålningar
 • 2002 Christian Partos – installation
 • 2002 P O Holmström – Finn får besök, skulptur
 • 2004 Annika Svenbro – skulptur
 • 2005 Cecilia Edefalk – Budbärare, måleri
 • 2006  Monica Gerhard – måleri
 • 2007 Bianca Maria Barmen – Skulptur i gips och brons samt teckningar
 • 2008 Anna-Karin Bylund Fürst, Zofia Paryzska, Michal Paryzski – I en annan dimension textil, foto och collage
 • 2009 Anna Clarén – Porträtt, fotografi
 • 2009 Sten Dunér – Apokalyps, måleri
 • 2010 Mikael Lundberg – Spår av ett pågående minne, installation. Verk även i det övre kyrkorummet.
 • 2010 Maria Udriot – teckningar
 • 2011 Hertha Hanson – Kapillärerna, måleri
 • 2011 Lars Ekholm – tuschmålningar
 • 2012 Maria Küchen – Rosariet, bokobjekt
 • 2012 Erika Dahlén – Transit Måleriinstallation, olja och UV-ljus
 • 2012 Stefan Klaverdal – Ser du människa? ljudinstallation, läsningar, mässa
 • 2012  Emma Karp Lundström – Kärleken är enda vägen, akvarell
 • 2013 Inger Bergström – Riktning, ting och tecken, skulpturala objekt
 • 2013 Madeleine Hatz – Franciskus i Kina måleri, tuschmålningar och performance
 • 2014  Françoise Ribeyrolles-Marcus – Tillblivelse, ljusverk
 • 2014 Johanna Berg – Livets källa, fotografiska ljusverk
 • 2014 Karin Wiberg – Ögonblick – Moments, skulptur
 • 2014 Sofie Arfwidson – Se människan – bland helgon, förrädare och älskande, måleri
 • 2015 Anna Lindqvist Adolfsson – Asp Sår Offer, skulptur
 • 2015 Erik Wennerstrand – Människomärke, skulptur, teckningar, lyrik
 • 2016 Violet Tengberg – Tystnad, måleri och skulptur
 • 2016  Bea Szenfeld, Station 5, installation
 • Emilie Riise Lantz, Utan titel, installation
 • 2017 Agneta Sofiadotter – Innerligheten, måleri
 • 2017 Erla S. Haraldsdottír – Genesis, måleri
 • 2017 Ana Rebordão – Videoinstallation, ljudinstallation
 • 2018 Bo Hylander – Ansiktet från det inre, måleri
 • 2018 Maria Hall – Sous ses pieds, måleri och teckning
 • 2018 Helena Marika Ekenger och Nils Ramhøj – Kommunicerande kärl, måleri och installation
 • 2019 Lars Gerdmar och Clara Gesang-Gottowt – Synlig religion, ikoner och måleri
 • 2019 Clara Gesang-Gottowt – Atlanten, måleri
 • 2019 Petra Gipp – Kroppen och rummet, skulptur
 • 2020 6 verk, 6 verk, 6 konstnärer
  Ann Edholm, Anita Christoffersson, Agneta Hemert, Elisabeth Moritz, Lisa D. Manner, Bianca Maria Barmen.
 • 2020  Benjamin Andersson och Eric Length – Blek eld, måleri
 • 2021 Erla S Haraldsdóttir – Övergångar, måleri

 

Exempel på utställningar på andra platser i Lunds domkyrka

 • 2005 Michel Östlund – Apostlarna, måleri i mittskeppet
 • 2006 Kerstin Jakobsson – Signs in Dialouge, broderiperformance i mittskeppet
 • 2007 Stina Deurell – Stenarna lever, fotografi i norra sidoskeppet
 • 2008 Lars Gerdmar – Ansikte mot ansikte, ikoner i hela kyrkan
 • 2009 Caroline Mackenzie – Kvinnan och Lejonet, akvareller i norra sidoskeppet
 • 2011 Lena Lervik – Moder vår, skulptur i sjuarmade ljusstakens kapell
 • 2011 Kerstin Jakobsson – Synligt och osynligt – om Maria och hennes tre döttrar, textil i hela kyrkan
 • 2012 Carl-Henrik Svenstedt och Jan Cardell – Änglaskåpet, filminstallation i Den sjuarmade ljusstakens kapell
 • 2012 Emma Karp Lundström – Äppeltavla i mittskeppet ovanför stora trappan
 • 2015 Maja Spasova
  Den gyllene flätan, installation på Domkyrkans södra torn
  Att vara ett hjärta, ljudinstallation i kryptan