Onsdagsandakt på nätet

Kvällsmässan på onsdagar i Domkyrkan tar paus mellan den 25 november och 23 december med anledning av de skärpta Coronarestriktionerna. Under samma period inbjuds du att 18.30 på onsdagar, på den plats där du befinner dig, delta i denna andakt.

Bön

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Gud, kom med din heliga Ande upplys vårt inre.

Gör oss lyhörda för din vilja. Ge oss den kraft och det tålamod vi behöver.

I Jesu namn.

 

Bibelläsning

25 november Matteus 25:31-46

2 december Johannes 18:36-37

9 december Matteus 13:31-34

16 december Matteus 11:12-19

23 december Lukas 1:30-35

Bön

Kristus, vår Frälsare och vän, du som vandrar osynligt vid vår sida.

Vi kommer inför dig med vår längtan och vår bön.

 

Din kärlek är djup som världens rötter.

Den överskrider tiden och rummets gränser.

Ingen plats på jorden är utan dig.

 

Med själ och kropp hungrar och törstar vi efter dig, som ett uttorkat land.

Vi väntar på den dag då vi återigen ska få möta dig i bröd och vin.

 

Fast vi inte kan ta emot din kropp och ditt blod,

mätta ändå vår hunger med din närvaro.

 

Hjälp oss att lita till dina ord: Jag är med er alla dagar till tidens slut.

 

Lovad och välsignad vare du.

Amen