Nya åtgärder för Domkyrkans fasad 2021

Domkyrkans fasad har de senaste två åren genomgått en grundlig undersökning, som en del i vårt långsiktiga vård- och underhållsarbete. Sprickor till följd av rostande metallkramlor inne i muren konstaterats, framför allt i väderutsatta lägen. Metallkramlorna har lokaliserats med hjälp av metalldetektorer och på vissa riskområden kommer metallnät tillfälligt att fästas på fasaden för att hålla lösa bitar av fasadstenen på plats. Arbetet kommer att pågå vecka 9-10 2021 och utförs med lift.

Undersökningar och planering inför långsiktiga åtgärder för fasaderna pågår parallellt.

För frågor, kontakta Lena Sjöstrand, lena.sjostrand@svenskakyrkan.se eller 046-71 88 81