Underhåll av Domkyrkan

Som vi tidigare har informerat om har Domkyrkans fasad, som en del av vårt långsiktiga vård- och underhållsarbete, genomgått en grundlig undersökning de senaste två åren. Sprickor till följd av rostande metallkramlor inne i muren har konstaterats, framför allt i väderutsatta lägen. Metallkramlorna är lokaliserade och på vissa områden kommer nu ett metallnät tillfälligt att fästas på fasaden för att hålla lösa bitar av fasadstenen på plats. Arbetet kommer att utföras med lift. Det påbörjas måndag 15 mars och beräknas pågå under cirka två veckor.
Undersökningar och planering inför långsiktiga åtgärder för fasaderna pågår parallellt.