Konst i kryptan

Jerusalem – en installation

I Lunds domkyrkas krypta visar vi i sommar, Jerusalem, en gemensam installation av Ann Edholm och Tom Sandqvist.


Jerusalem är en helig stad för tre religioner. Samtidigt är den också den himmelska staden som sänks ner från himlen. Staden där varje sten skälver i Guds andedräkt.

Gudomligt och mänskligt. Skönhet och brutalt våld. Realitet och ouppnåelig dröm. Intensitet och andlighet. Edholms och Sandqvists installation bearbetar spänningen mellan högt och lågt. Den kretsar kring erfarenheter av ansvar och skuld. Väcker känslor och tankar. Ställer frågor om försoning.

Till installationen hör förutom ett ljudverk även en publikation i vilken Tom Sandqvist reflekterar kring Jerusalem, staden i världens mitt.

Ann Edholm, född 1953, är verksam i Lid norr om Nyköping. Hon är främst känd för sitt måleri, särskild för sina realistiska abstraktioner. Hon kombinerar klassiskt måleri med enkla geometriska former. Inte sällan är hennes målningar fyllda av kulturella, religiösa och symboliska referenser. Hon är bland annat uppmärksammad för sitt bidrag till den konstnärliga utsmyckningen i FN:s högkvarter i New York.

Tom Sandqvist, född 1954, är författare och professor emeritus i konstens teori och idéhistoria. Han har publicerat en lång rad konsthistoriska och konstteoretiska studier, som Ahasverus vid staffliet (2014) om judisk konst och konstnärer i Central- och Östeuropa. År 2011 gav han ut boken Helig, helig, helig är bilden. Kring bilder och helighet, död och uppståndelse. Sandqvist har även publicerat ett antal romaner.

Jerusalem – en installation visas i Lunds domkyrkas krypta 10 juli–20 augusti. Utställningen öppnar den 10 juli klockan 10.30. Konstnärerna medverkar då i ett samtal om utställningen.

För Domkyrkans öppettider, se www.lundsdomkyrka.se. Kryptan kan vara stängd i samband med gudstjänster och konserter.