Lund får ny domprost

Niclas Blåder är ny domprost i Lund

– Det är spännande och hedrande men också utmanande, säger Niclas Blåder om sin nya tjänst som domprost i Sveriges sydligaste katedral. Han tillträder den 26 september och välkomnas i en högmässa i Lunds domkyrka söndagen den 16 oktober.

Lunds tillträdande domprost Niclas Blåder tycker att det nya uppdraget känns både spännande och hedrande men också utmanande. Han vill medverka till öppna gemenskaper, vara en röst i samhälle och samhällsdebatt, och att finnas i Lund som en tydlig folkkyrka med och för människor, kommun och civilsamhälle.
– Sekulariseringen är en stor utmaning som vi inte bara ser i Sverige, utan som är en större trend. En annan viktig utmaning är den relativt låga kunskapen om kristen tro som präglar det svenska samhället.

Han ser såklart även möjligheter, bland annat i det faktum att Svenska kyrkan år efter år får höga siffror vid förtroendemätningar.
– Det finns en stor mängd människor som idag inte är aktiva i Svenska kyrkan som säger att de skulle kunna tänka sig att engagera sig. Det är glädjande! Det är också roligt att se att Svenska kyrkan ses som en viktig partner av stat, kommun och civilsamhälle, vilket inte minst arbetet under pandemin visat.

Gemenskap och mångfald
Niclas Blåder berättar att mycket av den tyske teologen Dietrich Bonhoeffers teologi ligger som en grund hos honom. Inte minst Bonhoeffers förståelse av kyrkan som en plats för såväl gemenskap som mångfald. Han intresserar sig för hur kyrkan kan arbeta vidare på den tanken.
– Jag är också påverkad av kristendomens sociala ansvar och påverkansmöjlighet. Vi bygger tillsammans ett Gudsrike på jorden och då är det mänskliga livet i hela dess bredd indraget.

På fritiden är det författande och jazz som gäller för Niclas Blåder.
– Jo, jag tycker om att lyssna på musik – inte minst jazz. Vid en födelsedag för några år sedan fick jag en saxofon av min hustru Anna och den försöker jag nu få ljud i. Ofta har jag någon bok eller något skrivprojekt igång, just nu skriver jag på en bok om kristendom och kristen tro för nybörjare.

En längre intervju finns att läsa på Lunds stifts webbplats. 

Om Niclas Blåder: 
Niclas Blåder, född 1964 i Solna, lämnar en tjänst som biträdande stiftsdirektor och stiftsprost vid Stockholms stiftskansli när han och hustrun Anna flyttar till Skåne i höst. Innan dess har han bland annat tjänstgjort i Eskilstuna, Nyköping och på forskningsavdelningen vid kyrkokansliet i Uppsala. Efter teologistudier i Lund prästvigdes han 1994 för Strängnäs stift. 2008 disputerade han i Linköping på en avhandling om mångfald och gemenskap utifrån ett församlingsperspektiv.

För mer information:
Niclas Blåder, 076-135 46 60
Monica Molin, kyrkorådets ordförande, 070-654 75 02
Biskop Johan Tyrberg nås via pressekreterare Camilla Lindskog, 046-15 55 23